Tjänster

Platsgjuten terrazzo

Linds Terrazzo AB utför platsgjutna terrazzogolv och -trappor samt tillverkar prefabricerade terrazzoelement. Vi förmedlar prefabricerade trappor åt en norsk tillverkare samt utför reparationer av trapporna efter montering.

Terrazzon gjuts i ett 15-20 mm tjockt lager på en grov betongyta. I golven läggs lister in i ett rutmönster för sprickupptagning. När terrazzon har härdat grovslipas ytan och då framträder stenmaterialet med sina färger och mönster. Efter grovslipningen spacklas det och finslipas till den finish som beställaren önskar. Slutligen skyddsbehandlas terrazzon.

Vi monterar även prefabricerade terrazzosocklar som matchar golvets färg och förhöjer utseendet.

Omslipning / reparation

Stengolv och -trappor som är slitna och/eller skadade behöver inte bytas ut. Linds Terrazzo AB reparerar och diamantslipar stenen i flera steg med en avslutande såpabehandling eller polering för att återställa stenen till dess ursprungsskick. En grov och sliten yta gör att smuts lättare får fäste.

Golv och trappor som är i fint skick och väl underhållna är lättare att hålla rena samt ökar säkerheten och trivseln.

Torkmattor

Med tiden har många fastighetsägare insett vikten av att ha rejäla torkmattor i entréerna.Med ordentliga mattor hindras sand, grus och slask från att att dras in och förstöra golv och trappor.

Linds Terrazzo AB säljer och monterar in Kåbes skrapramar och torkmattor i gamla hus och nybyggen. Med ordentliga torkmattor i entrén hålls städkostnaderna nere och livslängden på golven och trapporna ökar.

Rengöring

Linds Terrazzo AB grovrengör och behandlar stengolv och -trappor. När ytan är felbehandlad eller på annat sätt misskött utför vi en s k nollställning av stenen.

Vi ger också råd och skötselanvisningar för den fortsatta alldagliga städningen.

Fönsterbänkar

Vi erbjuder dessutom försäljning och montering av fönsterbänkar. För mer information om vårt utbud gör du enklast i att kontakta oss så berättar vi mer.